Dacă Isus s-a întors în timpul generaţiei Sale aşa cum a promis atunci VIITORISMUL este o erezie!
Dacă Isus NU s-a întors în timpul generaţiei Sale aşa cum a promis atunci CREŞTINISMUL este farsă!

Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în Împărăţia Sa.
Matei 16:28