Dacă Isus s-a întors în timpul generaţiei Sale aşa cum a promis atunci VIITORISMUL este o erezie!
Dacă Isus NU s-a întors în timpul generaţiei Sale aşa cum a promis atunci CREŞTINISMUL este farsă!

fragment din articolul original: http://www.preteristarchive.com/Hyper/1998_silvestri_considerations.html

trad. Iosif Dragomir

Înţelegând cum percepem Biblia, vom descoperi cum determinăm perspectiva noastră escatologică

 

Atunci când abordăm textul biblic este necesar să ne punem câteva întrebări. Răspunsul nostru personal la aceste întrebări va determina fundamental cum interpretăm, învăţăm şi aplicăm Biblia. Răspunsurile la următoarele întrebări ne ajută să ne formăm supoziţiile cu care venim să citim Biblia.

1. Este Biblia o carte COMPLETĂ? Mai sunt cărţi care zac undeva îngropate şi care vor fi descoperite şi adăugate la Scriptură?

2. Este Biblia o carte Completă INTELIGIBILĂ sau are nevoie de alte scrieri şi informaţii (istorice, seculare) din afara ei pentru a comunica întregul mesaj intenţionat al Bibliei?

3. Este Biblia INSPIRATĂ de Dumnezeu şi prin urmare legitimă, demnă de crezut, adevărată, demnă de încredere şi fără erori?

4. Este Biblia dată ca să fie CUPRINSĂ şi ÎNŢELEASĂ? Poate fi ea înţeleasă? 

5. Este Biblia o carte SPIRITUALĂ? Necesită ea o descoperire spirituală în citirea ei?

 

Răspunsul la aceste întrebări sunt decisive pentru ori ce experienţă de citire a Bibliei. Răspunsurile lor vor determina „experienţa” ta biblică. Eu răspund cu un mare DA la toate cinci. Cu alte cuvinte, dacă cineva ar trăi izolat pe o insulă fără vreo altă resursă în afară de Biblie, ar putea-o înţelege prin însufleţirea  Duhului Sfânt. Presupozițiile cuiva (paradigma) acţionează ca un filtru interpretativ asupra informației care intră.

Spre exemplu:

Dacă cineva nu crede că Biblia este o carte completă foarte uşor poate începe să adauge tot felul  de informaţii recent descoperite (Sulurile de la Marea Moartă, Evanghelia după Toma) fie că sunt sau nu, în acord cu Scriptura. Unii pot privi la descoperirile archeologice şi la istoria seculară. Unele dintre aceste informaţii s-ar putea  dovedi a susţine percepția noastră cu privire la istoria biblică, dar ce se întâmplă dacă nu o fac?   Ar putea crea confuzie şi îndoială? Informațiile din afară se dovedesc a distorsiona informaţia scripturală determinând ca cineva să se îndoiască de faptul că Biblia este inspirată sau că poate fi înţeleasă. Biblia fiind o carte completă se interpretează pe sine.

O întrebare: În Mat. 24: 14 „evanghelia aceasta va fi propovăduită în toată lumea ...apoi va veni sfârșitul” A fost Evanghelia vestită la toate neamurile? DA conform Bibliei – Ro. 1: 8; 10: 18; 16: 25, 26; Col. 1: 5, 6 şi 23. Prin urmare, supozițiile noastre privitoare la Biblie afectează în mare măsură interpretarea şi ca urmare, modul în care ne percepem pe noi înşine şi lumea din jurul nostru. Răspunsurile noastre personale la cele 5 presupoziţii crează FUNDALUL pe care este pictată imaginea escatologică personală.

 

Ce înţelegem prin Escatologie? 

Cuvântul vine de la grecescul eschatos care înseamnă ultimul şi Logos care înseamnă studiu. Prin urmare este studiul lucrurilor din urmă. Este dificil să separi escatologia de crez sau doctrină. Escatologia izvorăşte din orientarea doctrinară care este percepută din Sfintele Scripturi. Când vorbim de Escatologie nu vorbim de sfârşitul timpului ci de Timpul Sfârşitului, sau mai exact vremea sfârșitului. Escatologia este doctrina ultimelor lucruri, dar ultimele lucruri ale Planului lui Dumnezeu de Mântuire, nu ultimele lucruri ale planetei Pământ. În Conceptul ei cel mai obişnuit, ea are de-a face cu a doua venire a lui Christos şi cu evenimentele premergătoare cât şi posterioare a acestui mare eveniment.

 

Este importantă Perspectiva noastră Escatologică ? 

Perspectiva noastră escatologică afectează puternic experienţa noastră interioară care va determina interacţiunea exterioară cu lumea. Dacă se crede că mântuirea nu a venit încă sau încă nu a fost descoperită deplin, percepţia sinelui şi a lumii este diferită de cazul în care se crede că mântuirea deja a venit. Ca să repetăm, ceea ce este perceput ca adevăr va afecta puternic identitatea cuiva, percepţia lumii şi felul în care interacţionează cu societatea. Spre exemplu: Dacă se crede că Evreii sunt un popor deosebit în ochii lui Dumnezeu, interacţiunea noastră cu ei va fi diferită de situaţia în care se crede că nu au un favor special din partea lui Dumnezeu. Mii de creştini se duc cu grămada din multe motive în Israel dar majoritatea o fac datorită Convingerilor lor Escatologice. Multe neamuri frecventează biserici evreieşti mesianice, învaţă limba ebraică, studiază Torah, participă la sărbătorile şi tradiţiile lor toţi fiind motivaţi de înţelegerea lor escatologică. Există însă și alţi credincioşi, care sunt prea puţin interesaţi de aceste activităţi datorită unei diferite înţelegeri escatologice.

 

Trei Doctrine Escatologice de bază.

Aproape toţi credincioşii mesianici ai Bibliei sunt de acord că întreaga Biblie este centrată în jurul Istoriei Răscumkpărării care vine prin Isus Christos. Totuşi, scolile escatologice se despart aici pe criterii legate de „Timp” şi „Evenimente.” Accentul se pune pe a Doua Venire a lui Isus Christos.

 

1. Prima școală de gândire spune că a doua venire a lui Christos deja a avut loc. Această perspecivă este cunoscută sub numele de preterism, sau Escatologia Legământului. Acest grup se împarte în cei care percep venirea („una” a doua venire) lui Isus ca având loc la AD 70 la cădera Ierusalimului, dar mai este o a doua venire finală  (preterism parțial) şi cei care cred în schimb că singura „a doua venire” lui Christos a fost asociată cu distrugerea Ierusalimului şi a templului la AD 70. Preterismul parțial susține că majoritatea profețiilor s-au împlinit atunci dar mai sunt unele care trebuie să se împlinească. Preterismul total spune că toate profeţiile s-au împlinit la Ad 70 odată cu căderea Ierusalimului.  

 

2. A doua școală spune că a doua venire a lui Christos este încă în viitor. Acest grup este cunoscut sub numele de dispensaţionalism.  Acest grup crede într-o viitoare „răpire” a sfinţilor şi se împarte în funcţie de momentul în care cred ei că are loc răpirea, a doua venire a lui Christos şi alte evenimente. Această convingere este astăzi cea mai larg răspândită şi cunoscută. Pentru ei unele profeţii s-au împlinit, dar  majoritatea încă aşteaptă împlinirea în viitor.

 

3. A treia școală nu crede în „mileniu” per se, adică aşa cum este el prezentat. Grupul este cunoscut sub numele de amilenism. Acest grup crede că noi deja experimentăm lucruri asociate cu „mileniul” pe care grupul al doilea îl plasează în viitor. Oricum ei împărtăşesc credinţa celui de al doilea grup că Christos  va avea o a doua venire după ce Creştinii de pe pământ vor fi „pregătit” calea. Acest grup vede multe profeţii ca împlinite dar mai multe sunt încă în viitor.

Toate aceste grupuri se împart între ele în ce priveşte timpul şi evenimentele.

Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în Împărăţia Sa.
Matei 16:28